Gr 10-12 FET

FET consists of Grades 10 to 12. The medium of instruction is English and Afrikaans. We work within the guidelines as set out by the Gauteng Department of Education and Lantern School.

School Hours (Senior Phase)

 • School starts at 07h30
 • Closes – Monday to Friday: 14h00

Subjects

 • Home language (Afrikaans or English) Gr 10-12
 • First additional language (Afrikaans or English) Gr 10-12
 • Maths Literacy Gr 10-12
 • Life Orientation Gr 10-12
 • Tourism Gr 10-12
 • EGD – Engineering Graphic Designs Gr 10-12
 • Visual Art Gr 10-12
 • Life Science Gr 10-12
 • Consumer Studies Gr 10-12
 • Business Studies Gr 10-12
 • CAT – Computer Appliance Technology Gr 10-12

Therapy

 • Psychology therapy is offered on an individual basis.
 • Remedial therapy is offered on request.

Homework

 • Grades 10 to 12 are given homework as an extension of class work.
 • Homework allows the learner to re-enforce activities, practice skills and basics concepts.
 • Parents are expected to form a partnership with the educator and help as much as they can.
 • The amount of homework is left to discretion of the educator.

Sport

 • A variety of sport is offered.
 • A sport period of 1 hour is worked into the timetable on a Tuesday.
 • During this period learners get the opportunity to practice with their coaches.

Cultural

 • Learners have the opportunity to take part in cultural activities in order to build their self-esteem.

Promotion Requirements (CAPS)


(7 subjects)
 • Home language – 40%
 • Another two subjects – 40%
 • Rest of subjects – 30%

 • Final promotion mark = 25% year mark + 75% November exam

 • Final promotion mark for subjects with a practical component:
  = 25% year mark + 25% practical assessment + 50% November exam

Diploma:

 • Home language – 40%
 • Another two subjects – 40%
 • Rest of subjects – 30%

Degree:

 • Home language – 40%
 • Four subjects – 50%
 • LO – 60%

 

 

Gr 10-12 FET

FET bestaan uit Gr 10 tot 12. Onderrig vind plaas in Afrikaans en Engels. Ons werk volgens die riglyne van die Gautengse Departement van Onderwys en Lanternskool.

Skoolure

 • Skool begin om 07h30
 • Skool kom uit – Maandag tot Vrydag 14h00

Vakke

 • Huistaal (Afrikaans of Engels) Gr 10-12
 • Eerste addisionele taal (Afrikaans of Engels) Gr 10-12
 • Wiskunde Geletterdheid Gr 10-12
 • Lewens Oriëntering Gr 10-12
 • Toerisme Gr 10-12
 • IGO – Ingineurs Grafieka en Ontwerp Gr 10-12
 • Beeldende Kunste Gr 10-12
 • Lewenswetenskap Gr 10-12
 • Verbruikerstudie Gr 10-12
 • Besigheidstudies Gr 10-12
 • RTT – Rekenaar Toepassingstegnologie Gr 10-12

Terapie

 • Sielkundige terapie word op individuele basis aangebied.
 • Remediërende terapie word aangebied op aanvraag.

Huiswerk

 • Grade 10 tot 12 kry elke dag huiswerk.
 • Deur die huiswerk te doen kan leerlinge werk hersien, prakties beoefen en die basiese konsepte toepas wat in die klas geleer is.
 • Daar word van ouers verwag om in vennootskap met die onderwyser/es te wees en so leerlinge te help met huiswerk waar moontlik.
 • Die hoeveelheid huiswerk sal deur die onderwyser/es bepaal word.

Sport

 • ‘n Verskeidenheid sport word aangebied.
 • Leerlinge het ‘n sportperiode van 1 uur op Dinsdae waartydens hulle saam met die sportafrigters oefen.

Kultuur

 • Leerlinge kan aan kultuur aktiwiteite deelneem en sodoende hulle selfbeeld opbou.

Promosie Vereistes (CAPS)


(7 vakke)
 • Huistaal – 40%
 • Twee ander vakke – 40%
 • Oorblywende vakke – 30%

 • Finale promosiepunt = 25% jaarpunt + 75% November eksamen

 • Finale promosiepunt vir vakke met ‘n praktiese komponent:
  = 25% jaarpunt + 25% praktiese assessering + 50% November eksamen

Diploma:

 • Huistaal – 40%
 • Twee ander vakke – 40%
 • Oorblywende vakke– 30%

Graad:

 • Huistaa l– 40%
 • Vier vakke – 50%
 • LO – 60%

 

 

Contact informationPhone

011 760 1096/7

Fax

011 763 2282

Email

  |     |  

Physical Address

CR South Road & Albertina Sisulu Road, Lindhaven
H/V Suidweg & Albertina Sisuluweg, Lindhaven

Postal Address

Private Bag / Privaatsak X4, Westgate 1734