Gr 7-9 GET

GET consists of Grades 7 to 9. The medium of instruction is English and Afrikaans. We work within the guidelines as set out by the Gauteng Department of Education and Lantern School.

School Hours (Senior Phase)

 • School starts at 07h30
 • Closes – Monday to Friday: 14h00

Timetable

 • A daily timetable is followed.
 • Home language (Afrikaans and English); First additional language (Afrikaans and English); Maths; Social Science; Natural Science & Technology and Life Science Life Orientation and Economical Management Sciences form part of the curriculum.
 • The time spent on each subject is determined by the Department of Education.

Therapy

 • Psychology therapy is offered on an individual basis.
 • Remedial therapy is offered on request.

Homework

 • Grades 7 to 9 are given homework as an extension of class work.
 • Homework allows the learner to re-enforce activities, practice skills and basics concepts.
 • Parents are expected to form a partnership with the educator and help as much as they can.
 • The amount of homework is left to discretion of the educator.

Sport

 • A variety of sport is offered.
 • A sport period of 1 hour is worked into the timetable on a Tuesday.
 • During this period learners get the opportunity to practice with their coaches.

Cultural

 • Learners have the opportunity to take part in cultural activities in order to build their self-esteem.

Subjects Offered (CAPS)

 • ENGLISH / Afrikaans (home and additional language)
 • Mathematics
 • Life Orientation
 • Natural Sciences
 • Economic & Management Science
 • Arts & Culture
 • Technology
 • Social Science

Promotion Requirements (CAPS)


(9 subjects)
 • Home language – 50%
 • Additional language – 40%
 • Mathematics – 40%
 • Another three subjects – 40%
 • Rest of subjects – 30%

 • Final promotion mark = 40% year mark + 60% November exam

 

 

Gr 7-9 GET

GET bestaan uit Gr 7 tot 9. Onderrig vind plaas in Afrikaans en Engels. Ons werk volgens die riglyne van die Gautengse Departement van Onderwys en Lanternskool.

Skoolure

 • Skool begin om 07h30
 • Skool kom uit – Maandag tot Vrydag 14h00

Rooster

 • Die rooster bestaan uit 11 periodes van 30 minute elk, daagliks.
 • Huistaal (Afrikaans en Engels), Eerste addisionele taal (Engels en Afrikaans), Wiskunde, Sosiale Wetenskap, Natuur Wetenskap en Tegnologie en Lewens Oriëntering en Ekonomiese Bestuurswetenskap is deel van die silabus.
 • Die tyd wat aan ‘n betrokke vak spandeer word, word deur die Departement van Onderwys bepaal.

Terapie

 • Sielkundige terapie word op individuele basis aangebied.
 • Remediërende terapie word aangebied op aanvraag.

Huiswerk

 • Grade 7 tot 9 kry elke dag huiswerk.
 • Deur die huiswerk te doen kan leerlinge werk hersien, prakties beoefen en die basiese konsepte toepas wat in die klas geleer is.
 • Daar word van ouers verwag om in vennootskap met die onderwyser/es te wees en so leerlinge te help met huiswerk waar moontlik.
 • Die hoeveelheid huiswerk sal deur die onderwyser/es bepaal word.

Sport

 • ‘n Verskeidenheid sport word aangebied.
 • Leerlinge het ‘n sportperiode van 1 uur op Dinsdae waartydens hulle saam met die sportafrigters oefen.

Kultuur

 • Leerlinge kan aan kultuur aktiwiteite deelneem en sodoende hulle selfbeeld opbou.

Volgende Vakke Word Aangebied (CAPS)

 • ENGELS / Afrikaans (huistaal en addisionele taal)
 • Wiskunde
 • Lewensoriëntering
 • Natuurwetenskap
 • Ekonomiese & Besigheidswetenskap
 • Kuns en Kultuur
 • Tegnologie
 • Sosialewetenskap

Promosie Vereistes (CAPS)


(9 vakke)
 • Huistaal – 50%
 • Addisionele taal – 40%
 • Wiskunde – 40%
 • Drie ander vakke – 40%
 • Oorblywende vakke – 30%

 • Finale promosiepunt = 40% jaarpunt + 60% November eksamen

 

 

Contact informationPhone

011 760 1096/7

Fax

011 763 2282

Email

  |     |  

Physical Address

CR South Road & Albertina Sisulu Road, Lindhaven
H/V Suidweg & Albertina Sisuluweg, Lindhaven

Postal Address

Private Bag / Privaatsak X4, Westgate 1734