School Anthem / Skoollied

Waar hoop ontvlam omhoog,
en geloof ons harte snoer.
Staan ons skool, Lantern,
simbool van stille krag en steun.
Jy dra ons deur die lewe,
‘n vriend in tyd van nood.
Ons wil opreg daarna strewe,
om jou getrou te dien.


Lux Nova. Lux Nova,
‘n nuwe Lig ontvlam,
rig ook ons hart na bowe
vanwaar ons Hulp ontvang.


God, our great Redeemer,
and our Eternal Light.
Please bind us all together,
show us the path of Right.
So that our school may flourish,
united in Your Love.
And persevere in knowledge,
our future bright with hope.

 

 

 

 

 

 

Contact informationPhone

011 760 1096/7

Fax

011 763 2282

Email

  |     |  

Physical Address

CR South Road & Albertina Sisulu Road, Lindhaven
H/V Suidweg & Albertina Sisuluweg, Lindhaven

Postal Address

Private Bag / Privaatsak X4, Westgate 1734