School Uniform / Skooldrag

Girls

 • Navy blue school skirt, not shorter than 10cm above the knees.
 • White school socks (folded down) or grey bobby socks. Navy blue tights (only during winter time) may be worn with the school skirt.
 • White short sleeved shirt (open neck) for summer and white long sleeved shirt (with school tie) for the winter.
 • The top button of the long sleeved shirt must be fastened.
 • A grey pair of pants with grey bobby socks may be worn alternatively.
 • A plain white T-shirt may be worn under the white school shirt.
 • Navy blue pullover or long-sleeve jersey.
 • Only a navy blue/white scarf is allowed during winter.
 • Black school shoes (shoes with black laces may be worn). NO black sneakers or black pumps are permitted.
 • Boots and platform shoes are not allowed.
 • A short blue school cycling shorts may be worn under the school skirt, but must not be visible below the hem of the dress.
 • No lace tank tops are allowed to be visible under the school uniform.
 • Blazers are compulsory for grade 7–12 and must be worn daily.
 • Grade 1–6: shoes in summer are optional.

Dogters

 • Donkerblou skoolromp nie korter as 10cm bo die knieë nie.
 • Wit skoolsokkies (omgevou) of grys lang kouse (“bobby socks”). Donkerblou broekiekouse mag gedurende die winter onder die skoolromp gedra word.
 • Wit kortmouhemp (oopnek) vir die somer en wit langmouhemp met ‘n skooldas vir die winter.
 • Die boonste knoop van die langmouhemp moet toegeklnoop wees.
 • Alternatierwelik mag ‘n grys langbroek met grys lang kouse gedra word.
 • ‘n Wit T-hemp mag onder die wit skoolhemp gedra word.
 • Donkerblou oortrektrui of langmou trui.
 • Slegs ‘n donkerblou of wit serp word in die winter toegelaat.
 • Swart skoolskoene (skoene met swart veters mag gedra word). GEEN swart tekkies of swart “pumps” word toegelaat nie.
 • Stewels en platform skoene is nie teolaatbaar nie.
 • ‘n Kort, blou fietsrybroek mag onder die skoolromp gedra word, maar mag nie onder die romp se soom uitsteek nie.
 • Geen knatbloese mag onder die wit skoolhemp uitsteek nie.
 • Skoolbaadjies is verpligtend vir Gr 7–12 leerders en moet elke dag gedra word.
 • Toestemming moet van die klasonderwyser(s) verkry word om die skoolbaadjie tydens klastyd uit te trek.
 • Die dra van skoene is opsioneel vir Gr 1–6 leerders. Kaalvoete word egter slegs met kortbroeke toegelaat.

Boys

 • White short sleeve shirt or long sleeve shirt worn with a tie (Gr 7–12 always a tie).
 • Shirt must be buttoned up to the collar.
 • School tie must be worn.
 • Shirts must be tucked in at all times.
 • A plain white T-shirt may be worn under the white school shirt.
 • Navy blue pullover or long-sleeved jersey.
 • Grey long school trousers with grey socks or grey prescribed short pants with grey knee-high socks.
 • School blazer is compulsory for Gr 7–12 and must be worn daily.
 • Permission may be granted by teacher to take blazer off during class time.
 • Black school shoes with black laces must be worn. NO points, black sneakers, sport shoes or boots are allowed.
 • No shoes with colour parts or colour laces are permitted.
 • No beanie or caps are allowed.
 • Only a navy blue/white scarf is allowed during winter.
 • Gr 1–6: wearing of school shoes is optional in summer. Bare feet only allowed when short grey pants are worn.
 • A grey or black belt with no studs.

Seuns

 • Wit kortmouhemde en langmou hemde wat saam met ‘n das gedra moet word. Gr 7–12 leerders moet altyd n das dra.
 • Hemde moet tot by die kraag toegeknoop word.
 • Hemde moet ten alle tye ingesteek wees.
 • ‘n Wit T-hemp mag onder die wit skoolhemp gedra word.
 • Donkerblou oortrektrui of ‘n langmoutrui.
 • Lang, grys skoolbroeke met grys sokkies of voorgestrewe grys kortbroeke met knie lengte grys kouse.
 • Skoolbaadjies is verpligtend vir Gr 7–12 leerders en moet elke dag gedra word.
 • Toestemming moet van die klasonderwyser(s) verkry word om die skoolbaadjie tydens klastyd uit te trek.
 • Swart skoolskoene met swart veters moet gedra word. GEEN puntskoene, swart tekkies, sport skoene of stewels word toegelaat nie.
 • Geen skoene met gekleurde dele of gekleurde veters word toegelaat nie.
 • Geen mussies of pette word toegelaat nie.
 • Slegs ‘n donkerblou of wit serp word in die winter toegelaat.
 • Die dra van skoene is opsioneel vir Gr 1–6 leerders. Kaalvoete word slegs met kortbroeke toegelaat.
 • ‘n Grys of swart gordel sonder versierings.
 

 

 

Contact informationPhone

011 760 1096/7

Fax

011 763 2282

Email

  |     |  

Physical Address

CR South Road & Albertina Sisulu Road, Lindhaven
H/V Suidweg & Albertina Sisuluweg, Lindhaven

Postal Address

Private Bag / Privaatsak X4, Westgate 1734